2017-04-30

Jämställdhet

Equality

Förskolans och skolans arbete för ökad jämställdhet behandlas i skollagen, läroplanerna, jämställdhetslagen och FN:s barnkonvention. Enligt skollagen ska den som arbetar inom skolan ”särskilt främja jämställdhet mellan könen”. Vi har ett pågående utvecklingsarbete där målet är att bli bättre på att ge barnen samma möjligheter att göra vidare val i livet oberoende vilket kön barnen känner att de tillhör.

Annelis tankar kring jämställdhet

Jag har länge arbetat med normkritiskt arbete och ser tydligt fördelarna med att arbeta med detta redan när barnen är små. Kan vi förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar, skapar vi i förlängningen en bättre värld. Kom ihåg att inget barn föds fördomsfullt! Bara några korta få exempel på hur vi arbetar normkritiskt är att:

  • Undvika att kategorisera in barnen efter kön. Vi vet idag att bara för att man definierar sig som kille, så betyder inte det att man automatiskt alltid är stark, gillar bilar, bollar och ska klä sig i blått. Detsamma gäller för tjejer när det kommer till prinsessor och rosa. Självklart är det inga fel att gilla detta oavsett vilket kön du tillhör. Du kan som pojke gilla rosa och bollar. Du kan som tjej vara stark och gilla prinsessor. Det vi däremot inte gör i familjedaghemmet, är att ta barnen för givet utifrån deras kön. Vi ger alla barn samma möjligheter till allt.
  • Vi kommer arbeta för att försöka uppmärksamma andra högtider än kristna. Vi kommer fira jul och påsk osv. men vi vill gärna belysa mångfalden i världen och att det finns andra härliga högtider också.
  • Vi läser barnböcker där föräldrar är homosexuella, vi kastar om könsroller, vi har normkritiska böcker med representationer av olika människor och utseenden, och icke traditionella roller.
  • Vi kastar om värden i olika hierarkier – t.ex. kan vi poängtera att som liten, är det jättelätt att gömma sig! Eller att stora kan inte få plats att cykla på en trehjuling, som är så roligt.
  • Vi förstärker och lyfter fram kompetens hos personer med funktionsnedsättning. Visar och förtydligar i olika sammanhang hur vi alla, små som stora, har olika kompetenser och kunskaper. Alla är inte bra på allt eller dåliga på allt, vi är olika och kan bidra med olika saker och förmågor.
  • Vi förväntar oss inte att alla är heterosexuella, eller spekulerar i heterosexuell kärlek mellan barn som leker tillsammans. Självklart kan Lisa och Anna också gifta sig.
  • Vi använder väldigt sällan ordet normal då det innebär att det finns något onormalt på ”andra sidan”, vilket väldigt sällan eller aldrig stämmer.

Att arbeta inom normkritisk pedagogik öppnar upp för mer val, nyanser och möjligheter. Vi vågar genom detta prova nya saker, nya roller, vi kan vara mer kreativa, mer nyfikna och mer fria att få vara oss själva. Och är det några som är bra på att vara sig själva är det barnen! Vi har ibland mer att lära av dem än de har av oss vuxna.