2017-04-27

Miljö

Oavsett om det kommer till ute- och inomhusmiljö, social miljö eller miljövetenskap, så har vi ett stort ansvar mot vår omgivning och främst mot våra barn.

 

Inomhusmiljöer

Det är inte för intet som miljön kallas för ”den tredje pedagogen”. Vikten av hur, vad och varför man utvecklar och presenterar miljön är väldigt viktigt för det pedagogiska arbetet. Eftersom vi redan från start vet hur viktigt detta är, har vi alla möjligheter i världen att skapa en miljö så att lärandet sker i samspel med omgivningen och det fysiska rummet. Huset där verksamheten bedrivs är helt nybyggt och stod klart november 2015. Det finns goda ljusinsläpp från stora fönster och bra ventilationssystem. Det finns golvvärme så barnen inte ska behöva bli kalla om fötterna. Huset är energisnålt och därför också bra ur miljösynpunkt.

I Lindbackens familjedaghem är vi mycket måna om att erbjuda barnen en inbjudande och tillgänglig miljö. Hur man möblerar, vilket material man erbjuder och i vilken utsträckning ett material görs tillgängligt har stor betydelse för hur barnen kommer lära. Studier visar att med hjälp av miljön kan man locka barnen till utforskande och lek, vilket åter igen visar på hur viktigt det är med den pedagogiska miljön.

På nedersta våningen har vi öppen planlösning, vilket ger ett stort, ljust lekrum och rymlig matplats. På andra plan har vi en ateljé för de större barnen, där de får utforska, pyssla och skapa helt fritt. I ena sonens rum bygger vi upp en fantastisk Lego-station, där de äldre kan gå loss i sina byggdrömmar. På det tredje planet har två stora terrasser där vi kommer njuta av högläsning, sagoyoga och avslappning. Allt material som vi planerar att köpa in, undersöker vi noga om det är giftfritt och anpassat för små barn. Vi försöker också att tänka miljömedvetet, genom att handla fairtrade-, och miljömärkta leksaker. Vi undviker i möjligaste mån plastleksaker och väljer i första hand trämaterial.

 

Utemiljöer

Utemiljön i området där vi bor är fantastisk ur barnsynpunkt. Vi har gott om skog och natur att leka och lära i. Utöver det har vi tillgång till egen tomt med gräsmatta och en stor trall samt tre parker på gångavstånd. På framsidan av huset ligger en mysig skogsdunge som kan utforskas. Det är även gångavstånd till Jälla naturbruksgymnasium och en hästskola som vi kan göra utflykter till. Möjligheterna i närområdet är oändliga helt enkelt! Utöver närområdet har vi möjlighet att åka på utflykter in till Uppsala eller mot Östhammar. Här finns det otroligt många lekparker, skogar, naturområden, museer, caféer m.m. som kan besökas. Detta är även bra för barnens lärande och utvecklande att besöka andra platser.

Vår egen tomt kommer vi gemensamt med barnen att utforma så att den blir kreativ, utmanande och stimulerande. En plan är att tillsammans med de äldre barnen starta en enklare odling på tomten för att väcka nyfikenhet och intresse kring plantering och självförsörjning. Utemiljön är med andra ord en väldigt viktig del av det pedagogiska arbetet i familjedaghemmet.

 

 

Miljötänk

För oss är det viktigt med ett miljövetenskapligt tänk i allt vi gör och detta kommer avspegla sig på olika sätt i verksamheten. Vi satsar på att få en helt giftfri verksamhet och att all mat och frukt som serveras i vårt familjedaghem, huvudsakligen ska vara svenskproducerad, ekologisk och/eller fairtrade-/miljömärkt. Vi undviker socker och salt där det är möjligt. Vi kommer arbeta med råvaror efter säsong, dels för att spara på resurser och dels för kvalitén.

Vi ska hjälpa barnen att förstå hur viktiga miljö- och naturvårdsfrågor är för oss i nutid och i framtid. Miljöaspekterna ska presenteras så att nyfikenhet väcks hos barnen och stimulerar dem till att vilja lära sig mer. Barnen får exempelvis lära sig om källsortering, vilket öppnar för samtal och diskussioner kring miljö, såväl som främjar miljötänk och ger kunskap om olika material!